08
Ιούλ
2023

Οι προσδοκίες των εθελοντών αιμοδοτών και η παρακίνηση για συνεχιζόμενη αιμοδοτική δράση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επένδυση για την διατήρηση της εμπιστοσύνης των αιμοδοτών, η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του και η αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν οι επαγγελματίες υγείας, είναι ζωτικής σημασίας, διότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενισχυθεί η προσέλκυση δοτών...
Read More