24
Μαρ
2023

Το νοσηλευτικό ιστορικό ως θεμελιώδες στοιχείο της νοσηλευτικής αξιολόγησης και οι επικοινωνιακές νοσηλευτικές δεξιότητες στην αποτελεσματική λήψη του

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοσηλευτική αξιολόγηση είναι το πρώτο στάδιο, της νοσηλευτικής διεργασίας, στον προγραμματισμό μιας τεκμηριωμένης, άριστης νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή. Περιλαμβάνει την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας, την αναγνώριση προβλημάτων, αναγκών και παρ...
Read More
10
Ιούλ
2020

Ανάλυση S.W.O.T. Νοσηλευτικής Yπηρεσίας σε Υγειονομικούς Οργανισμούς

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση S.W.O.T. είναι προτεινόμενο μέσο στρατηγικής ανάλυσης, για τους οργανισμούς υγείας. Τα θέματα που εντοπίζονται στην ανάλυση S.W.O.T. κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Από το εσωτερικό περιβάλλον της υπηρεσίας είναι τα δυνατά (strengths...
Read More
20
Σεπ
2016

Η Μεθοδολογία υλοποίησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, ως βέλτιστη πρακτική λειτουργία.

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Διοίκηση ολικής ποιότητας(ΔΟΠ) (Total Quality Management-TQM), στις υπηρεσίες υγείας, είναι μια σύγχρονη διοικητική φιλοσοφία, για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, ως σύνολο, με την συμμετοχή όλων των εργαζόμενω...
Read More