10
Ιούλ
2020

Ανάλυση S.W.O.T. Νοσηλευτικής Yπηρεσίας σε Υγειονομικούς Οργανισμούς

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση S.W.O.T. είναι προτεινόμενο μέσο στρατηγικής ανάλυσης, για τους οργανισμούς υγείας. Τα θέματα που εντοπίζονται στην ανάλυση S.W.O.T. κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Από το εσωτερικό περιβάλλον της υπηρεσίας είναι τα δυνατά (strengths...
Read More
20
Σεπ
2016

Η Μεθοδολογία υλοποίησης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, ως βέλτιστη πρακτική λειτουργία.

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Διοίκηση ολικής ποιότητας(ΔΟΠ) (Total Quality Management-TQM), στις υπηρεσίες υγείας, είναι μια σύγχρονη διοικητική φιλοσοφία, για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, ως σύνολο, με την συμμετοχή όλων των εργαζόμενω...
Read More