18
Μάι
2021

Πλεονεκτήματα της νυχτερινής αιμοκάθαρσης στην κλινική έκβαση και στην ποιότητα ζωής ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου συγκριτικά με την κλασική αιμοκάθαρση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου υποβάλλονται σε Θεραπείες Υποκατάστασης της Νεφρικής Λειτουργίας για την εξασφάλιση της επιβίωσης τους. Η αιμοκάθαρση είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος υποκατάστασης στην Ελλάδα. Οι...
Read More
10
Ιούν
2020

COVID-19 και επαγγελματίες υγείας

Posted By :
Comments : Off
Το 2020 έμελε να αποτελέσει ένα έτος δύσκολο για το σύνολο της ανθρωπότητας. Όταν η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποφάσισε το έτος που διανύουμε να ονομαστεί ∆ιεθνές Έτος των Νοσηλευτών και Μαιευτών (∆ΕΝΜ), δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι...
Read More
17
Οκτ
2017

Μελέτη της επίδρασης του φορτίου συμπτωμάτων στην ποιότητα ζωής ατόμων με Νεφρική Νόσο προ- τελικού και τελικού σταδίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα συχνό χρόνιο νόσημα που συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές. Αποτελεί την κύρια αιτία Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΑ) που απαιτεί αντιμετώπιση είτε με αιμοκάθαρση (ΑΚ) εί...
Read More
04
Μάι
2017

Διερεύνηση της επίδρασης του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Αγγειακή Προσπέλαση Αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η δημιουργία, αλλά και η διατήρηση μιας καλής αγγειακής προσπέλασης είναι απαραίτητη για την επιτυχή πραγματοποίηση των συνεδριών αιμοκάθαρσης και τη διατήρηση στη ζωή των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Σκοπός της μελέτης ήταν η...
Read More
18
Φεβ
2017

Κατάθλιψη και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II: η περίπτωση του Νομού Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ (ΣΔ ΙΙ) αποτελεί μια χρόνια νόσο η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου κατάθλιψης στη ΣΥΠΖ των ασθενών με Σ...
Read More