04
Μαρ
2021

Αντιλήψεις και απόψεις γονέων για τον εμβολιασμό: Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς επαγγελματίες υγείας και γονείς μη επαγγελματίες υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι εμβολιασμοί είναι σημαντικό προληπτικό μέτρο υγείας για παιδιά και ενήλικες. Ωστόσο, ένας αριθμός γονέων θεωρεί τα εμβόλια μη ασφαλή και εκφράζει ενδοιασμούς για τη χρήση τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθου...
Read More