14
Δεκ
2018

Διαχείριση και Φροντίδα του Μετεγχειρητικού Παιδιατρικού Πόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη εμπειρία, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου, έχουν αναπτυχθεί πολλά πρωτόκολλα, φαρμακευτικά και μη. Σημαντική παράμετρος στη σωστή διαχείριση...
Read More