14
Δεκ
2018

Σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης και ψυχικής υγείας των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι συνθήκες, το περιβάλλον και οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο χώρο εργασίας αποτελούν βασικές παράμετροι της επαγγελματικής ικανοποίησης και μπορεί να επηρεάσουν τόσο τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, όσο και την απόδοσή τους...
Read More
17
Οκτ
2017

Καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών βαρέως πασχόντων ασθενών που προσήλθαν στο ΤΕΠ Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός και ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός αποτελούν σήμερα σημαντική θεραπευτική αντιμετώπιση για βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σκοπός: H ανίχνευση των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης βαρέως πασχόντ...
Read More