09
Ιούλ
2018

Διερεύνηση του φαινομένου mobbing στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Αποτελέσματα διεθνών μελετών έχουν δείξει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός (mobbing) αποτελεί συχνό φαινόμενο στο χώρο της υγείας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το θέμα δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Σκοπός: Η διερεύνηση του φαινομένου mobbi...
Read More