18
Μάι
2021

Πολλαπλή Σκλήρυνση και Θρησκευτικότητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια, προοδευτική νευροανοσολογική πάθηση, που επηρεάζει μεγάλο αριθμό ασθενών παγκοσμίως. Η ομαλή προσαρμογή των ασθενών αποτελεί σημαντικό τρόπο για να προαχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής του...
Read More