01
Αυγ
2022

Η πανδημία του κορωνοϊού και η δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συστήματος, είναι η ισότιμη φροντίδα της υγείας του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται άνιση κατανομή τόσο της υγείας όσο και της ασθένειας, με τους κοινωνικοοικονομικούς προσδιοριστές να επηρεάζουν κα...
Read More