27
Ιούλ
2023

Διερεύνηση του εθισμού στο διαδίκτυο: έρευνα σε πολίτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο εθισμός είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο αποκτά μία συνήθεια η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον ψυχισμό του και την καθιστά δύσκολο να διακοπεί. Όταν μιλάμε για εθισμό στο διαδίκτυο αναφερόμαστε στην προβληματική χρήση του διαδικτύου...
Read More