01
Αυγ
2022

Συγκριτική μελέτη γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ: Συσχέτιση με κλινικούς και δημογραφικούς παράγοντες

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Μεγάλη σειρά μελετών έχει αναφέρει από ήπια έως μέτρια γνωστικά ελλείμματα σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ, συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν οι γνωστικές λειτουργίες Ελλήνων ασθενών με ΣΔ ΙΙ με μία δημογραφι...
Read More