22
Ιούλ
2019

Η ενσωμάτωση της προσομοίωσης υψηλής πιστότητας ως μέθοδος εκπαίδευσης στα σύγχρονα προγράμματα νοσηλευτικής εκπαίδευσης

Η νοσηλευτική εδράζεται στον πυρήνα των επιστημών υγείας, συνδυάζοντας γνώση και δεξιότητα βασισμένη συχνά σε έναν συντελεστή πολλαπλασιασμού του αποτελέσματος, όπως είναι η χρήση προηγμένης τεχνολογίας υγείας. Καθημερινά γίνεται ευρεία χρήση διαγνωστικών...
Read More