20
Φεβ
2024

Κατανομή του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Ηuman Papillomaviruses ή HPV) ανά γεωγραφική περιοχή και πάσχον όργανο στην Ελληνική επικράτεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επίπτωση του ιού HPV στην Ελλάδα και την εντόπισή του στις διάφορες ανατομικές θέσεις. Σκοπός: Η διερεύνηση και καταγραφή της επίπτωσης της HPV λοίμωξης στον Ελληνικό πληθυσμό με έμφαση στο...
Read More