04
Μαρ
2021

Μεταφερσιμότητα διεθνούς γνώσης και εμπειρίας για τη διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας σε εφημερεύοντα κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μείζον πρόβλημα των δημοσίων συστημάτων υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκομείων, που οδηγεί σε καθυστέρηση παροχής κατάλληλης κι επαρκούς φροντίδ...
Read More
28
Μάι
2020

H επίδραση της συναισθηματικής διεργασίας και του εργασιακού εθισμού στην εμφάνιση δευτερογενούς τραυματικού στρες των επαγγελματιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το δευτερογενές τραυματικό στρες των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) πηγάζει από τη δευτερογενή έκθεση στο τραύμα, τον πόνο και το «υποφέρειν» των ασθενών που φροντίζουν. Στη βιβλιογραφία φαίνεται να σχετίζεται με τον εργασιακό εθισμό, αλλά και με...
Read More