20
Φεβ
2024

Επιδημιολογική μελέτη της αγγειακής προσπέλασης σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό στην Αττική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό αποτελεί την πιο συχνή θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Η αγγειακή προσπέλαση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ασθενή με το μηχάνημα και το φίλτρο αιμοκάθαρσης ώστε να εφαρμόζεται η θεραπεία αποτελεσματικά...
Read More