08
Ιούλ
2023

Η συμβολή της μουσικής στην προαγωγή υγείας και τη δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος στην κοινότητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αξία της τέχνης και ειδικά της μουσικής μπορεί δυνητικά να προσεγγίσει πολύπλευρα το άτομο και να συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση της υγείας του αποκτώντας μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση καθοριστικό ρόλο για την προαγωγή της υγείας γενικότερα. Σκοπός:...
Read More
09
Αυγ
2021

Η βία στον χώρο των νοσοκομείων ως επαγγελματική μάστιγα στον 21ο αιώνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φαινόμενο της εργασιακής βίας αφορά όλα τα επαγγέλματα και όλες τις χώρες. Πλήθος ερευνών και μελετών που ασχολούνται με την εργασιακή βία απέναντι στους επαγγελματίες υγείας δείχνουν την έκταση του προβλήματος στο συγκεκριμένο...
Read More
22
Ιούλ
2019

Διερεύνηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού χειρουργικών και παθολογικών τμημάτων δημοσίου νοσοκομείου αναφορικά με τη διαχείριση ελκών από πίεση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία και τη διαχείριση των ελκών πίεσης (κατακλίσεων) και την πρόοδο της τεχνολογίας, τα έλκη πίεσης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς ...
Read More
22
Ιούλ
2019

Πρόληψη και συντηρητική αντιμετώπιση δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος άνω άκρου μετά από μαστεκτομή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το λεμφοίδημα είναι συχνή επιπλοκή σε γυναίκες μετά από μαστεκτομή και επηρεάζει την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα της ασθενούς. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση και η αποτύπωση των κατάλληλ...
Read More
22
Ιούλ
2019

Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης μετά από χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που υποβάλλονται σε αποκατάσταση, μετά από μαστεκτομή, με διατατήρα ιστών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρκετές γυναίκες επιλέγουν μετά την μαστεκτομή την αποκατάσταση του μαστού. Συνηθέστερη μέθοδος είναι η αποκατάσταση με την χρήση διατατήρων (expanders). Ο τρόπος ζωής της γυναίκας και η οικονομική κρίση δημιούργησαν την ανάγκη...
Read More
19
Μαρ
2019

Διερεύνηση και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με διαβητικό πόδι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα χρόνιο νόσημα που προκαλεί πολλαπλές βλάβες στον οργανισμό. Ο επιπολασμός της νόσου είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Εκδηλώνεται με αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, εν...
Read More
14
Δεκ
2018

Διαχείριση και Φροντίδα του Μετεγχειρητικού Παιδιατρικού Πόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη εμπειρία, τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τα παιδιά. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου, έχουν αναπτυχθεί πολλά πρωτόκολλα, φαρμακευτικά και μη. Σημαντική παράμετρος στη σωστή διαχείριση...
Read More
17
Οκτ
2017

Διερεύνηση γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: To 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια άτομα, χρειάζονται παρηγορητική φροντίδα ή φροντίδα τελικού σταδίου κάθε έτος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την πρόληψη/αντιμετώπιση των ελκών πίεσης. Σκοπός: Σκοπ...
Read More