01
Αυγ
2022

Αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε δομές του Λεκανοπεδίου της Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί μια σημαντική, εποικοδομητική και ουσιαστική προσπάθεια ανάδειξης της ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη. Το δείγμα της μελέτης αποτελείτο απ...
Read More