02
Δεκ
2019

Διερεύνηση του συνδρόμου εξουθένωσης του προσωπικού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το εργασιακό περιβάλλον των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής είναι δυνατό να οδηγήσει στην εμφάνιση του συνδρόμου της εξουθένωσης του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές. Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπέδου εξουθένωσης του πρ...
Read More
26
Μάι
2017

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και κοινωνική υποστήριξη γυναικών με καρκίνο του μαστού: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ποιότητα ζωής (ΠΖ) των γυναικών με καρκίνο του μαστού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι θεραπείες, αλλά και ο ίδιος ο καρκίνος του μαστού επηρεάζουν τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα με διάφορους τρόπους. Στην Ελλα...
Read More