02
Δεκ
2019

Διερεύνηση των απόψεων των νοσηλευτών για την υιοθέτηση στην κλινική πράξη της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Αν και υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα για την κλινική πρακτική, η εφαρμογή, από τους επαγγελματίες υγείας, φροντίδας βασισμένης σε ενδείξεις δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στην κλινική πρακτική. Η...
Read More