08
Ιούλ
2023

Η συμβολή της μουσικής στην προαγωγή υγείας και τη δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος στην κοινότητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αξία της τέχνης και ειδικά της μουσικής μπορεί δυνητικά να προσεγγίσει πολύπλευρα το άτομο και να συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση της υγείας του αποκτώντας μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση καθοριστικό ρόλο για την προαγωγή της υγείας γενικότερα. Σκοπός:...
Read More