01
Αυγ
2022

Συγκριτική μελέτη μέτρησης άγχους στους πολίτες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε καθημερινά στρεσσογόνα γεγονότα που συνήθως οδηγεί σε Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ). Παρότι η Ελλάδα και η Κύπρος χαρακτηρίζονται για κοινά πολιτιστικά στοιχεία, υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές...
Read More