13
Μαρ
2018

Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία στη νοσηλευτική πράξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η ανάγκη για συναισθηματικά ευφυή ηγεσία στα επαγγέλματα υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς στη βιβλιογραφία, με τη συναισθηματική νοημοσύνη να έχει ιδιαίτερη αξία για τους νοσηλευτές, οι οποίοι επιτελούν σε μεγάλο βαθμό «συναισ...
Read More