20
Φεβ
2024

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η οικονομική κρίση του 2009 έπληξε σημαντικά την Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η κρίση επηρέασε σημαντικά τον τομέα της εργασίας, δημιουργώντας προβλήματα για τους εργαζομένους όπως η μείωση των παρεχόμενων μισθών, η μείωση του διαθέσιμου προσωπικού κα...
Read More