10
Ιούν
2022

Εφαρμογές (Apps) κινητών τηλεφώνων στη φροντίδα του χειρουργικού ασθενή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η «κινητή υγεία» (mobile health) αποτελεί μια νέα μορφή ηλεκτρονικής υγείας με εφαρμογές διαθέσιμες και για τις υπηρεσίες υγείας, συμβάλλοντας στην παροχή φροντίδας σε ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων και ομάδων ασθενών. Η συνεισφ...
Read More