22
Φεβ
2013

Ποιότητα Ζωής Ασθενών Με Σακχαρώδη ∆ιαβήτη

ΠΕΡIΛΗΨΗ Ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου II είναι ένα χρόνιο μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό, οικογενειακό αλλά και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Παίρνει διαστάσεις επιδημίας και προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην ζωή του ατόμου, καθώς είναι μία ασθένεια...
Read More