04
Αυγ
2023

Μετατραυματικό στρες εργαζομένων στον Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά την διάρκεια Covid-19. Συγκριτική μελέτη μεταξύ κέντρων αναφοράς και μη αναφοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η πανδημία του κορονοϊού SARS-Covid-19 αποτέλεσε μία από τις πιο θανατηφόρες πανδημίες των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας βοήθησε σημαντικά στην πανδημία με κύριο σκοπό την αποσυμφόρηση των Δευτεροβάθμιων νοσοκομείων. Σκ...
Read More
04
Μαρ
2021

Διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει να κάνεις τα σωστά πράγματα, να πραγματοποιείς συνεχείς βελτιώσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, να ενδιαφέρεσαι για την ικανοποίηση όλων, ληπτών και παρόχων υπηρεσιών υγείας....
Read More
10
Ιούν
2020

∆ιαχείριση συγκρούσεων επαγγελματιών υγείας σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Νομού Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επιτυχής οργάνωση και λειτουργία μιας υγειονομικής δομής απαιτεί τη διεπαγγελματική συνεργασία, η οποία αυξάνει το βαθμό στον οποίο αλληλεπιδρούν οι επαγγελματίες υγείας μεταξύ τους. Όσο αυξάνεται ο βαθμός αλληλεπίδρασης, τόσο αυξάνεται...
Read More
19
Μαρ
2019

Οργανωσιακή κουλτούρα στις υπηρεσίες υγείας: χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήμα

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ H οργανωσιακή κουλτούρα, οριζόμενη ως ένα σύνολο κανόνων, αξιών και συμπεριφορών των μελών ενός οργανισμού, έχει αναγνωριστεί ως βασικός παράγοντας που σχετίζεται με τη λειτουργικότητα, την απόδοση και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρε...
Read More