09
Δεκ
2020

Συγκριτική μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίηση εργαζομένων σε προνοϊακά ιδρύματα με τη χρήση τριών ερωτηματολογίων

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επαγγελματική ικανοποίηση εκφράζει την ευχάριστη ή θετική ικανοποίηση που απορρέει από την εκτίμηση του άτομου για το επάγγελμα ή την εργασιακή του πείρα. Είθισται η επαγγελματική ικανοποίηση να αξιολογείται κυρίως μ...
Read More