14
Νοέ
2010

Η Ανάγκη Αλλαγής στη Παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας στην Ελλάδα: Παρουσίαση Πλάνου (Επιδράσεις στην Βασική Νοσηλευτική Φροντίδα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με ποικίλες αντιδράσεις τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους νοσηλευτές. Το ενδιαφέρον στο κλινικό έργο των επιστημόνων υγείας αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και αυτό φαίνεται από τα δημοσιεύμ...
Read More
14
Νοέ
2010

Νοσηλευτική Δράση για τη Κλιματική Αλλαγή Μια Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: Η αλλαγή του κλίματος έχει επιφέρει και θα επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία σημαντικές συνέπειες. Η νοσηλευτική πρέπει να συμμετάσχει πιο κεντρικά στις προσπάθειες ανταπόκρισης κι ελάττωσης της οξύτητας του προβλήματος. Στόχοι: Η παρουσίαση με βάση τη ...
Read More
14
Νοέ
2010

Μπορεί η Αγορά Υπηρεσιών Υγείας να Είναι μια Ανταγωνιστική Αγορά;

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία σχολιάζεται η άποψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών υγείας μπορεί να λειτουργήσει με βάση το ανταγωνιστικό υπόδειγμα. Αρχικά γίνεται αναφορά στο περίφημο άρθρο του Kenneth Arrow, στο οποίο τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων του...
Read More
14
Νοέ
2010

Εθελοντικές & Δημοτικές Κοινωνικές Δομές για Ηλικιωμένους σε Νησιώτικες Αγροτικές περιοχές της Ελλάδας” (Μελέτη Νήσου Τήνου)

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: H παρούσα εργασία θα εξετάσει στοιχεία που συνήθως χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές δομές νησιωτικών αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα, περίπτωση μελέτης το νησί Τήνος, και επηρεάζουν το ρόλο των δομών αυτών στην τοπική κοινότητα. Υποθετικά, τα στοιχεία αυτά επιδρ...
Read More
14
Νοέ
2010

Κλινικά Συμπτώματα των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων που Οφείλονται στην Είσοδο Βλημάτων στο Κρανίο του Ανθρώπινου Σώματος και Νοσηλευτική Αντιμετώπιση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των κλινικών σημείων και συμπτωμάτων των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που οφείλονται στην είσοδο βλήματος στον εγκέφαλο ανθρώπου. Η βαρύτητα των κακώσεων που δημιουργούνται εξαρτάται σε σημαντικό βαθμ...
Read More