01
Φεβ
2011

Η ΕΝΕ επίσημος συνομιλητής της πολιτείας

Posted By :
Comments : Off
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, αν και μετράει ουσιαστικά μόλις τρία χρόνια ζωής, έχει κατορθώσει ήδη να συμπεριληφθεί μεταξύ των εταίρων που η επίσημη Πολιτεία αναγνωρίζει ως απευθείας συνομιλητές για θέματα υγείας και νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Στις 7-1-2011 το Τμήμα Αναγνώρ...
Read More
01
Φεβ
2011

Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και πρόληψη

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (A.E.E.) όχι μόνο αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου (10% παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα (13%) και τον καρκίνο (12%), αλλά προσβάλουν και τις μικρότερες ηλικίες με ανυπολόγιστες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις. (Δοκουτσίδου και...
Read More
01
Φεβ
2011

Tο δικαίωμα της ενημέρωσης και της συναίνεσης του ασθενή στην εκτέλεση ιατρικών πράξεων: Νομική και κοινωνιολογική διάσταση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυξανόμενη διείσδυση της ιατρικής επιστήμης στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάγκη τήρησης ενός δεοντολογικού πλαισίου, που θέτει ως κύρια προτεραιότητα την προστασία των ασθενών, με την προσπάθεια κωδικοποίησης των δικαιωμάτων...
Read More
01
Φεβ
2011

Η επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εκτιμήσει την επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών με οστεοπορωτικό κάταγμα κάτω άκρων. Το δείγμα αποτέλεσαν 50 γυναίκες με οστεοπορ...
Read More
01
Φεβ
2011

Η στάση των φοιτητών νοσηλευτικής και των νοσηλευτών σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις

ΠΕΡIΛΗΨΗ Εισαγωγή: Αν και η χρησιμότητα της έχει διεθνώς καταγραφεί, η μεταμόσχευση επιφέρει αναστάτωση στις οργανικές, ψυχολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες του ατόμου και της οικογένειας, και απαιτεί προσαρμοστικές λειτουργίες. Ως επακόλουθο, ο υποστηρ...
Read More
01
Φεβ
2011

Οξεία Χολοκυστίτιδα: από τα ΤΕΠ στο Χειρουργείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά: Η λιθίαση των χοληφόρων αποτελεί ένα από τα συχνότερα νοσήματα παγκοσμίως. Η χολοκυστεκτομή είναι η κύρια μέθοδος αντιμετώπισης. Η λαπαροσκοπική χειρουργική την τελευταία δεκαετία θεωρείται η μέθοδος εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις. Υλικό και μέ...
Read More