14
Νοέ
2010

Συμβουλευτική και Σχεδιασμός Προγράμματος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ακόμα και σήμερα, τα θέματα ψυχικής υγείας θεωρούνταν αποκλειστικά ευθύνη των φορέων υγείας. Όμως σύγχρονες έρευνες, με βάση την εξέλιξη των αναγκών, οδήγησαν στη συνειδητοποίηση ότι το αποτελεσματικό σχολείο δεν έχει μόνο την ευθύνη της διανοητικής ανάπτυξης των μαθητών...
Read More
14
Νοέ
2010

Νοσηλευτές και Συναισθηματική Νοημοσύνη: Περιγραφική Mελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή. Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) στο χώρο της υγείας είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δε συναντώνται αλλού. Οι ψυχοφθόρες συνθήκες εργασίας που επικρατούν, ...
Read More
14
Νοέ
2010

H Xρήση των Mεθόδων Προσυμπτωματικού Eλέγχου για τον Kαρκίνο του Mαστού και του Tραχήλου της Mήτρας από Γυναίκες της Nησιωτικής Xώρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά: Ο καρκίνος του τραχήλου και του μαστού παραμένουν οι δυο πιο συχνοί τύποι καρκίνου παγκοσμίως, με μεγάλη θνητότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συμμετοχή των Ελληνίδων ενός ελληνικού νησιού στις εξετάσεις πρόληψης του καρκίνου του μαστού και...
Read More
14
Νοέ
2010

Ανάλυση Παθολογικών Καταστάσεων και Αντιμετώπιση Τραυμάτων κατά την Είσοδο Βλημάτων στη Θωρακική Κοιλότητα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η μελέτη της επίδρασης εισόδου βλημάτων διαφορετικού διαμετρήματος και διαφορετικής ταχύτητας στη θωρακική κοιλότητα του ανθρώπινου σώματος. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση των τραυμάτων στο...
Read More