15
Νοέ
2010

Η Κίνηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το Έτος 2005 σε Σχέση με την Ηλιο-γεωμαγνητική Δραστηριότητα

Περίληψη Εισαγωγή: Η ζωή στην Γη οφείλει την παρουσία της στον Ήλιο ο οποίος είναι πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, φωτός και θερμότητας. Οι αρνητικές επιρροές των εκρηκτικών ηλιακών φαινομένων στην βιόσφαιρα και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη υγεία άρχισε να συζη...
Read More
15
Νοέ
2010

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό ως ένα Βασικό Χαρακτηριστικό Ποιότητας ενός Δημόσιου Νοσοκομείου

Περίληψη Η νοσηλευτική φροντίδα κατά γενική ομολογία διαπερνά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα νοσοκομείο. Σε πολλές έρευνες, η ικανοποίηση των ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα έχει βρεθεί ως ο σημαντικότερος παράγοντας στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίη...
Read More
15
Νοέ
2010

Αποτελεσματικότητα: Έννοιες, Εμπειρική Διερεύνηση και Εφαρμογές στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Posted By :
Comments : Off
Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αρχικά οι έννοιες της τεχνικής αποτελεσματικότητας, της κατανεμητικής αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κλίμακας. Στη συνέχεια, μετά από μια σύντομη αναφορά στα σχετικά με την εμπειρική μέτρηση ζητήματα, γίνεται συζήτηση για...
Read More
15
Νοέ
2010

Διερεύνηση των Παραγόντων που Επηρεάζουν την Εκδήλωση Επεισοδίων Οσφυαλγίας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό Γενικού Νοσοκομείου: μια Έρευνα Ερωτηματολογίου

Περίληψη Υπόβαθρο: Τελευταία η βιβλιογραφία περιλαμβάνει θέματα επαγγελματικής υγείας που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα. Το νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματική ομάδα με σοβαρά επεισόδια επαγγελματικής οσφυαλγίας και τραυματισμών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδ...
Read More
15
Νοέ
2010

Παροδικό και Μόνιμο Άγχος στους Γονείς Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι

Περίληψη Εισαγωγή: Η διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) στο παιδί είναι ένα τραυματικό γεγονός που οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν. Σκοπός: Ήταν η διερεύνηση του παροδικού και μόνιμου άγχους των γονέων παιδιών που πάσχουν από ΣΔ και η σύγκριση μεταξύ της ομάδας των πατέρων μ...
Read More