14
Νοέ
2010

Από το Σχολείο στο Πανεπιστήμιο: Μια Περιπτωσιολογική Μελέτη των Φοιτητών της Νοσηλευτικής

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόβαθρο: Η επιτυχής μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο διαδραματίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στα ακαδημαϊκά ποσοστά επιτυχίας και απόδοσης. Η υψηλότερη αποχώρηση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της νοσηλευτικής πραγματοποιείται στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος και συνήθως...
Read More
14
Νοέ
2010

Συμβουλές Νοσηλευτικής για την Πρόληψη των Ελκών Κατακλίσεων: Μια Μελέτη Επίπτωσης αυτού του Φαινομένου σε ένα Νοσοκομείο για τη Φροντίδα Ενηλίκων στην Ιταλία

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα έλκη κατακλίσεων είναι κλινικές υγειονομικές βλάβες που απαιτούν μια πολύ καλά καταρτισμένη ομάδα υγειονομικής περίθαλψης, λόγω της πολλαπλάσιας αιτιολογικής πολυπλοκότητας των ελκών κατακλίσεων και των συχνών πολλαπλών παθολογικών χαρακτηριστικών των ατ...
Read More
14
Νοέ
2010

Η Θεραπευτική Εκπαίδευση ως Εργαλείο Προώθησης της Ασφάλειας για τους Ασθενείς με Αντιπηκτική Αγωγή από το Στόμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία μας εστίασε στην κλινική επικινδυνότητα, εξετάζοντας στην επιδημιολογία των δυσμενών γεγονότων, την συστηματική προσέγγιση, τους παράγοντες κινδύνου και το μοντέλο Reason’s/πρότυπο των οργανωμένων ατυχημάτων για να αξιολογήσει την αποτελεσματικό...
Read More
14
Νοέ
2010

Μια Κριτική Διερεύνηση των Αντιλήψεων των Νοσηλευτών Χειρουργικής Ογκολογίας για τους Παράγοντες που Περιλαμβάνονται στη Λήψη Αποφάσεων στη Μετεγχειρητική Διαχείριση Τραύματος: μια Περιγραφική Μελέτη.

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Να ερευνήσει τις αντιλήψεις των νοσηλευτών χειρουργικής-ογκολογίας Κυπρίων στη μετεγχειρητική διαχείριση τραύματος και για να προσδιορίσουν τους παράγοντες που περιλαμβάνονται στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά αυτό το θέμα. Οι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τ...
Read More