14
Νοέ
2010

Κλινική Ψυχιατρική 2η έκδ. (Βιβλιοκριτική)

Posted By :
Comments : Off
Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση ενός επιτυχημένου μονότομου εγχειριδίου, το οποίο τιμάει την μακροχρόνια και παραγωγική, κλινική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Καθηγητή Μιχάλη Μαδιανού. Το βιβλίο καταφέρνει επιτυχώς να αναφερθεί στο σύνολο των πεδίων της Ψυχιατρικής Επιστήμης ...
Read More
14
Νοέ
2010

Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση: μια συστηματική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχοι: η παρουσίαση της σημασίας της θεσμοθέτησης ασφαλούς στελέχωσης που αφορά στις αναλογίες διπλω- ματούχων νοσηλευτών ανά ασθενή για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, για την προώθηση υγιούς εργασια- κού περιβάλλοντος για τους νοσηλευτές και για την μείωση το...
Read More
14
Νοέ
2010

Οι Έξυπνες Κάρτες στις Υπηρεσίες Υγείας: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι έξυπνες κάρτες παρέχουν ένα εύκολο και ασφαλή τρόπο αποθήκευσης ιατρικών πληροφοριών. Αναλυτικότερα, παρέχουν άμεση πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία, διαφυλάσσουν το ιατρικό απόρρητο, παρέχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στα στοιχεία της και είναι συμβατές με όλα τα ιατρι...
Read More
14
Νοέ
2010

Χρόνια Οσφυαλγία: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη διερεύνηση του Άγχους και της Κατάθλιψης σε ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια Οσφυαλγία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η σχέση μεταξύ αγχώδους συνδρομής, κατάθλιψης και έντασης του πόνου σε ασθενείς με οσφυαλγία . Σχεδιασμός/επιστημονικό υπόβαθρο: Στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά επιπολασμού μείζονος κατάθλιψης και άγχους που παρατηρούντ...
Read More
14
Νοέ
2010

Μικροβιοφορία χεριών Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Κορίνθου

Εισαγωγή: Ο συχνότερος τρόπος μετάδοσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων έχει αποδειχθεί ότι γίνεται μέσω του παροδικού αποικισμού των χεριών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η μελέτη της επίπτωσης της μικροβιοφορίας στα χέρια ιατρ...
Read More
14
Νοέ
2010

Αξιολόγηση των αναγκών και της ικανοποίησης των αναπνευστικών ασθενών ΜΕΘ στην Ελλάδα από τους ίδιους και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό: περιγραφική μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανασκόπηση: Οι αναπνευστικοί ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) καθώς και οι συγγε- νείς τους αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτήν τη φάση καθώς και τις εξειδικευμένες ανάγκες που έχουν. Σκοπός: Σκοπ...
Read More
14
Νοέ
2010

Επιστημονικό Περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ)

Posted By :
Comments : Off
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας και η νοσηλευτική κοινότητα της χώρας αποκτούν το δικό τους Επιστημονικό Περιοδικό δομημένο και οργανωμένο με διεθνή πρότυπα, συνεισφέροντας με τον καλύτερο τρόπο στην πρόοδο της νοσηλευτικής επιστήμης. Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμ...
Read More
14
Νοέ
2010

Αυτονομία, αυτορρύθμιση, αυτοπροσδιορισμός: Οι πυλώνες της διενεργούμενης νοσηλευτικής μεταρρύθμισης από την ΕΝΕ

Η εποχή που διανύουμε, διάστικτη από νέα, πρωτοεμφανιζόμενα στοιχεία αναφορικά με τη μακρόχρονη ιστορία της Νοσηλευτικής, αποτελεί αναμφίβολα τη θρυαλλίδα της σχε- διαζόμενης-ίσως για πρώτη φορά με τρόπο οργανωμένο και θεσμοθετημένο- αναβάθμι- σης της Νοσηλευτικής και της άρρηκτα...
Read More