08
Σεπ
2023

Ο ρόλος της ψυχοεκπαίδευσης στο ψυχικό τραύμα

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εμπειρία ενός τραυματικού γεγονότος μπορεί να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις για το ψυχικό τραύμα, μια από τις οποίες είναι η ψυχοεκπαίδευση. Η ψυχοεκπαίδευση για τη θεραπεία τραύματος είναι μια...
Read More
08
Σεπ
2023

Διερεύνηση του ρόλου των σχολικών νοσηλευτών στα δημοτικά σχολεία: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο σχολικός νοσηλευτής προάγει την υγεία των μαθητών εντός της σφαίρας ευθύνης του, προασπίζει την ασφάλεια τους και στοχεύει στην ισορροπημένη ανάπτυξή τους. Έχει επομένως την προοπτική να συμβάλλει άμεσα στην εκτίμηση, έγκαιρη διαχείριση και πρόλ...
Read More
08
Σεπ
2023

Το άγχος των εγκύων γυναικών με εγκατεστημένο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 – Συστηματική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι έγκυες γυναίκες με προϋπάρχοντα Σ.Δ. τύπου Ι και ΙΙ αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών τόσο στην υγεία των ίδιων όσο και των βρεφών. Το επίπεδο άγχους που βιώνουν οι έγκυες γυναίκες με προϋπάρχοντα Σ.Δ. τόσο στο πρώιμο όσο και...
Read More
08
Σεπ
2023

Καταγραφή ελκών πίεσης βαρέως πασχόντων: συσχέτιση με τις συνθήκες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι βαρέως πάσχοντες αποτελούν μια ειδική κατηγορία ασθενών με αυξημένες ανάγκες ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τους ασθενείς αυτούς, συντελούν στην ανάπτυξη ελκών πίεσης. Παρά το γεγονός πως η ...
Read More
08
Σεπ
2023

Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση του απογαλακτισμού από μηχανικό αερισμό σε ασθενείς με τραχειοστομία στη μονάδα εντατικής θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς αποδεσμεύονται εύκολα από τον αναπνευστήρα, εντούτοις ποσοστό έως 10% χρειάζονται παρατεταμένο μηχανικό αερισμό και υποβάλλονται σε τραχειοστομία. Σκοπός της Έρευνας: Η διερεύνηση των παραγόντων που τυχόν επηρεάζουν τη διαδικα...
Read More
08
Σεπ
2023

Οι επαγγελματίες υγείας του Ε.Σ.Υ. και πανδημία SARS-Cov-2. Επαγγελματική απόδοση και ψυχική υγεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε το 2021 ως Διεθνές Έτος Εργαζομένων Υγείας και Φροντίδας, αναγνωρίζοντας την επιρροή της πανδημίας στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός: Η διερεύνηση της επιρροής της πανδημίας Covid-19 σε επαγγελματίες υγείας ...
Read More