24
Μαρ
2023

Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου που έχουν εφαρμόσει τη μέθοδο της διαδερμικής αγγειοπλαστικής ως θεραπευτική παρέμβαση – Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η εφαρμογή της διαδερμικής αγγειοπλαστικής αποτελεί μια χαμηλού κινδύνου επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης των ασθενών που έχουν υποστεί οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και φαίνεται να βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός: Πρόκειται για μια βιβλιογραφική ανασκόπη...
Read More
24
Μαρ
2023

Σύγκριση ποιότητας ζωής τυπικών και άτυπων φροντιστών ασθενών με Alzheimer

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι ασθενείς με νόσο Alzheimer παρουσιάζουν ένα συνδυασμό γνωστικών, συμπεριφορικών και λειτουργικών συμπτωμάτων. Ο βαθμός των συμπτωμάτων εξαρτάται από τον εκάστοτε ασθενή και σχετίζονται με το στάδιο της νόσου. Η διαχείριση αυτών των συμπτωμάτων πρ...
Read More
24
Μαρ
2023

Το νοσηλευτικό ιστορικό ως θεμελιώδες στοιχείο της νοσηλευτικής αξιολόγησης και οι επικοινωνιακές νοσηλευτικές δεξιότητες στην αποτελεσματική λήψη του

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοσηλευτική αξιολόγηση είναι το πρώτο στάδιο, της νοσηλευτικής διεργασίας, στον προγραμματισμό μιας τεκμηριωμένης, άριστης νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή. Περιλαμβάνει την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας, την αναγνώριση προβλημάτων, αναγκών και παρ...
Read More
24
Μαρ
2023

Παροδικό άγχος και παρενόχληση στο χώρο εργασίας μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το παροδικό άγχος ή προσωρινό άγχος (state anxiety) αναφέρεται «στην υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένταση και νευρικότητα ως αποτέλεσμα της παρούσης κατάστασης». Η εργασιακή παρενόχληση στο τομέα ...
Read More
24
Μαρ
2023

Αλγόριθμος ελέγχου ασφαλείας χειρουργικού ασθενή σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η Λίστα Ελέγχου χειρουργικής ασφάλειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εφαρμόζεται σε χειρουργικές επεμβάσεις παγκοσμίως, σε μία προσπάθεια να μειωθούν οι ανεπιθύμητες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου εργαλείου βελτιώνει το ε...
Read More