01
Αυγ
2022

Η πανδημία του κορωνοϊού και η δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συστήματος, είναι η ισότιμη φροντίδα της υγείας του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται άνιση κατανομή τόσο της υγείας όσο και της ασθένειας, με τους κοινωνικοοικονομικούς προσδιοριστές να επηρεάζουν κα...
Read More
01
Αυγ
2022

Παράταση QT διαστήματος, πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου και ψυχοτρόπα φάρμακα

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διάστημα QT αντανακλά τη διάρκεια του δυναμικού ενεργείας των μυοκαρδιακών κυττάρων. Η παράτασή του στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σχετίζεται με κίνδυνο εμφάνισης πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (TdP) και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου με τον τελευτ...
Read More
01
Αυγ
2022

Συμμετοχή του ασθενή στη φροντίδα μετά από χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος ισχίου: Συστηματική ανασκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα κατάγματα του ισχίου αποτελούν ένα αρκετά επίπονο και δυσάρεστο γεγονός το οποίο συναντάται συχνότερα στους ηλικιωμένους. Από τη μελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας φαίνεται πως η διαχείριση της φροντίδας των ασθενών με κάταγμα ισχίου απασχολεί την παγκόσμ...
Read More
01
Αυγ
2022

Αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε δομές του Λεκανοπεδίου της Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί μια σημαντική, εποικοδομητική και ουσιαστική προσπάθεια ανάδειξης της ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη. Το δείγμα της μελέτης αποτελείτο απ...
Read More
01
Αυγ
2022

Συγκριτική μελέτη γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ: Συσχέτιση με κλινικούς και δημογραφικούς παράγοντες

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Μεγάλη σειρά μελετών έχει αναφέρει από ήπια έως μέτρια γνωστικά ελλείμματα σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ, συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη συγκρίθηκαν οι γνωστικές λειτουργίες Ελλήνων ασθενών με ΣΔ ΙΙ με μία δημογραφι...
Read More
01
Αυγ
2022

Συγκριτική μελέτη μέτρησης άγχους στους πολίτες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε καθημερινά στρεσσογόνα γεγονότα που συνήθως οδηγεί σε Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ). Παρότι η Ελλάδα και η Κύπρος χαρακτηρίζονται για κοινά πολιτιστικά στοιχεία, υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές...
Read More