04
Μαρ
2021

Αντιλήψεις και απόψεις γονέων για τον εμβολιασμό: Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς επαγγελματίες υγείας και γονείς μη επαγγελματίες υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι εμβολιασμοί είναι σημαντικό προληπτικό μέτρο υγείας για παιδιά και ενήλικες. Ωστόσο, ένας αριθμός γονέων θεωρεί τα εμβόλια μη ασφαλή και εκφράζει ενδοιασμούς για τη χρήση τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθου...
Read More
04
Μαρ
2021

Διερεύνηση των εμπειριών και της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από τη νοσηλεία τους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Στη σύγχρονη εποχή, η παροχή φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αποτελεί πρόκληση, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης, του υψηλού κόστους ημερήσιας νοσηλείας και των περιορισμένων διαθέσιμων π...
Read More
04
Μαρ
2021

Διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει να κάνεις τα σωστά πράγματα, να πραγματοποιείς συνεχείς βελτιώσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, να ενδιαφέρεσαι για την ικανοποίηση όλων, ληπτών και παρόχων υπηρεσιών υγείας....
Read More
04
Μαρ
2021

Ο ρόλος του νοσηλευτή στη φροντίδα πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Πρωτοπαθή ∆ερματικά Λεμφώματα είναι μια ομάδα νοσημάτων που εμφανίζει πολυπλοκότητα στη διάγνωση, την κλινική εικόνα και την αντιμετώπιση. Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου του νοσηλευτή στη φροντίδα ατόμ...
Read More
04
Μαρ
2021

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και η χρησιμότητα ηλεκτρονικών συστημάτων στη βελτίωση υπηρεσιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνέχεια στη φροντίδα υγείας των ασθενών, εμφανίζει σημαντικά κενά και παραλλαγές, λόγω της μειωμένης επικοινωνίας μεταξύ των δομών υγείας. Η μεταφορά πληροφοριών σε όλα τα στάδια των δομών υγείας, είναι συχνά ανεπαρκής με πολλές αποκλίσε...
Read More
04
Μαρ
2021

Μεταφερσιμότητα διεθνούς γνώσης και εμπειρίας για τη διαχείριση Επειγόντων Περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας σε εφημερεύοντα κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μείζον πρόβλημα των δημοσίων συστημάτων υγείας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, είναι ο συνωστισμός που παρατηρείται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκομείων, που οδηγεί σε καθυστέρηση παροχής κατάλληλης κι επαρκούς φροντίδ...
Read More