10
Ιούν
2020

Κατανοώντας σε βάθος τις αντιλήψεις ατόμων με ειλεοστομία αναφορικά με το σωματικό τους είδωλο

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συνολικά, η εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του ως ολοκληρωμένου και ανεξάρτητου ανθρώπου μπορεί να τεθεί σε σοβαρή δοκιμασία, λόγω της υποχρεωτικής εξάρτησης που προκαλεί η ειλεοστομία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνή...
Read More
10
Ιούν
2020

Εργασιακή ικανοποίηση προσωπικού υπηρεσιών υγείας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Περιφέρεια Αχαΐας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στην αύξηση της ανεργίας λόγω της μείωσης της οικονομικής δύναμης της αγοράς εργασίας. Ως επακόλουθο παρατηρείται στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον, που εξαρτάται από ενδογενείς αλλά...
Read More
10
Ιούν
2020

∆ιαχείριση συγκρούσεων επαγγελματιών υγείας σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Νομού Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Η επιτυχής οργάνωση και λειτουργία μιας υγειονομικής δομής απαιτεί τη διεπαγγελματική συνεργασία, η οποία αυξάνει το βαθμό στον οποίο αλληλεπιδρούν οι επαγγελματίες υγείας μεταξύ τους. Όσο αυξάνεται ο βαθμός αλληλεπίδρασης, τόσο αυξάνεται...
Read More
10
Ιούν
2020

Σύνδρομο «Ευθραυστότητας» των ηλικιωμένων

Posted By :
Comments : Off
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδρομο ευθραυστότητας είναι ένα γηριατρικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευπάθεια σε στρεσογόνους παράγοντες και για το οποίο δεν υπάρχει μια κοινώς αναγνωρισμένη και αποδεκτή κλίμακα κλινικής εκτίμησης. Οι δύο πιο διαδεδομένοι κ...
Read More
10
Ιούν
2020

Η χρήση του ενδοαορτικού ασκού ως συσκευή υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μία από τις συνηθέστερες αιτίες θανάτου στη σύγχρονη εποχή, κυρίως στο δυτικό κόσμο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων τα ποσοστά θα επιδεινωθούν στο άμεσο και απώτερο μέλλον. Η αντιμετώπιση της, αποτ...
Read More
10
Ιούν
2020

COVID-19 και επαγγελματίες υγείας

Posted By :
Comments : Off
Το 2020 έμελε να αποτελέσει ένα έτος δύσκολο για το σύνολο της ανθρωπότητας. Όταν η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποφάσισε το έτος που διανύουμε να ονομαστεί ∆ιεθνές Έτος των Νοσηλευτών και Μαιευτών (∆ΕΝΜ), δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι...
Read More