Home > Τεύχος 1 ( Τόμος 2 ) > ∆ιερεύνηση του Άγχους και της Ικανοποίησης των Νοσηλευτών από την Εργασία τους. Η Περίπτωση των Νεφρολογικών Κέντρων. Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
14
Νοέ
2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος: Το νοσηλευτικό προσωπικό διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικούς ρόλους και η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου είναι τεράστια. Η ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία, έχει καταστεί τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο μελέτης της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ο σκο- πός της παρούσας μελέτης ήταν να ανασκοπηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία, σε μια μονάδα αιμοδιάλυσης.

Σχεδιασμός και μέθοδοι ανασκόπησης: Έγινε αναζήτηση στη βάση δεδομένων Medline με τη χρήση των «αιμοδιάλυση», «νοσηλευτικό προσωπικό/νοσηλευτής/νοσηλεύτρια», «ικανοποίηση από την εργασία», «εξάντληση», ως χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία στην Ελληνική γλώσσα, ανα- ζητήθηκε επίσης. ∆ιατριβές στα Ελληνικά και βιβλία, αναζητήθηκαν επίσης.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ανιχνεύεται μια συνολική χαμηλού επιπέδου ικανοποίηση από την εργασία στο νοσηλευτικό προσωπικό και οι μονάδες αιμοδιάλυσης δεν αποτελούν εξαίρεση. Το κυριότερο αίτιο, όπως συμπεραίνεται από διεθνείς μελέτες , είναι οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτές συνδέονται πολύ λιγότερο με τη φύση της εργασίας αυτής και πολύ περισσότερο με οργανωτικά θέματα, τα οποία αντανακλούν τη δομή και τα προβλήματα των συστημάτων υγείας.

Συμπεράσματα: Η ικανοποίηση από την εργασία είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας με το οποίο, τα νοση- λευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ασχοληθούν με προσοχή. Αναφορικά με τον Ελληνικό χώρο, απαιτούνται περισσότερες επισκοπήσεις, προκειμένου να εξεταστεί σε βάθος το ποιοι παράγοντες και σε ποια έκταση ορίζουν την ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του στη χώρα μας.

Λέξεις-κλειδιά: Εργασιακή ικανοποίηση, επαγγελματική εξουθένωση , νοσηλευτές , μονάδα τεχνητού νεφρου

Όλο το Άρθρο ( Download PDF )

About the Author