Home > Τεύχος 1 (Τόμος 9) > Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση: Ανασκόπηση ποσοτικών και ποιοτικών μελετών για το διάστημα 2000 – 2015
29
Μάι
2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επίδραση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) στην Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) των ατόμων που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο έχει μελετηθεί περισσότερο από την επίδραση οποιασδήποτε άλλης νευρολογικής διαταραχής. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι, μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, να παρουσιαστούν τα κυριότερα ευρήματα, των σχετικών μελετών που εκπονήθηκαν το διάστημα 2000-2015. Εντοπίστηκαν 57 μελέτες (39 ποσοτικές και 18 ποιοτικές) σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. Στις ποσοτικές μελέτες διερευνάται το επίπεδο της ΠΖ και η συσχέτισή του με διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τα συμπτώματα της νόσου, ο βαθμός αναπηρίας, οι διάφορες θεραπείες, οι ψυχικές διαταραχές, καθώς και η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης. Στις ποιοτικές μελέτες, οι ερευνητές εστιάζουν σε πιο εξειδικευμένα θέματα, ή σε ορισμένες διαστάσεις της βιωμένης εμπειρίας των ασθενών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη γενικότερη ΠΖ τους. Τα ερευνητικά δεδομένα, θα διαφωτίσουν τους επαγγελματίες υγείας να θέσουν τεκμηριωμένους θεραπευτικούς στόχους στην κλινική πρακτική για τη βελτίωση της ΠΖ των ασθενών με ΠΣ, αλλά και να κατευθύνουν τις ερευνητικές προσεγγίσεις τους σε νέα πεδία που φαίνεται να μην έχουν διερευνηθεί επαρκώς.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματίας υγείας, πολλαπλή σκλήρυνση, ποιότητα ζωής, σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, ψυχοκοινωνική προσαρμογή

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author