Home > Τεύχος 1 ( Τόμος 1) > Χρόνια Οσφυαλγία: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη διερεύνηση του Άγχους και της Κατάθλιψης σε ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια Οσφυαλγία
14
Νοέ
2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η σχέση μεταξύ αγχώδους συνδρομής, κατάθλιψης και έντασης του πόνου σε ασθενείς με οσφυαλγία .

Σχεδιασμός/επιστημονικό υπόβαθρο: Στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά επιπολασμού μείζονος κατάθλιψης και άγχους που παρατηρούνται σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, δεν υπάρχει καμία συστηματική προσπάθεια διερεύνησης του ζητήματος αυτού.

Μέθοδοι: Στην παρούσα περιγραφική μελέτη συσχέτισης παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα σαράντα (40) ασθε- νών με χρόνια οσφυαλγία που νοσηλεύτηκαν σε Νευροχειρουργική κλινική Γενικού Νοσοκομείου του νομού Αττικής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ατομικές συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας μία συντόμευση του ερωτηματολογίου McGill για τα δημογραφικά στοιχεία και τα δεδομένα που σχετίζονται με τον πόνο, την τροποποιημένη αναλογική κλίμακα Hamilton για την κατάθλιψη και την αναλογική κλίματα Hamilton για το άγχος.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 40 ασθενείς, 16 άνδρες και 24 γυναίκες με οσφυαλγία. Το μέσο επίπεδο κατάθλιψης σε μία κλίμακα έντασης 3-40 ήταν 15,15 (SD=10,13), οπότε η κατάθλιψη θεωρείται ήπια. Το μέσο επίπεδο άγχους σε μία κλίμακα έντασης 2-26 αξιολογήθηκε στο 7,40 (SD=6,52), το οποίο είναι μικρότερο από εκείνο που αντιστοιχεί στο μέτριο άγχος. ∆εν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έντασης της κατάθλιψης, του άγχους και του πόνου.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η ένταση του πόνου σχετίζεται θετικά με τη νεαρή ηλικία και το ανώ- τερο επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, η διάρκεια του πόνου σχετίζεται θετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης ως εκ τούτου εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο κατάθλιψης. Επίσης, ασθενείς με υψηλά επίπεδα άγχους υποφέρουν σε μεγαλύτερο ποσο- στό από κατάθλιψη. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του πόνου, τόσο η έντασή του αποδί- δεται ως σοβαρότερη. Σημαντική σχέση παρατηρήθηκε μεταξύ της κατάθλιψης και του άγχους καθώς τα συμπτώματα της κατάθλιψης ήταν πιο κοινά σε αγχώδεις ασθενείς.

Ενδιαφέρον για την κλινική πράξη: Αξιολογούνται οι ασθενείς με οσφυαλγία προκειμένου να τεθεί μία βάση αποκά- λυψης των υφιστάμενων ψυχολογικών προβλημάτων και έτσι να επιλεγεί η κατάλληλη κάθε φορά παρέμβαση και να αξιο- λογηθεί η ανταπόκριση του ασθενούς στην θεραπευτική αντιμετώπιση.

Λέξεις κλειδιά: άγχος, επείγουσα φροντίδα, κατάθλιψη, νοσηλευτική φροντίδα, οσφυαλγία.

Όλο το Άρθρο ( Download PDF )

About the Author