Home > Τεύχος 1 (Τόμος 12) > Χορήγηση φαρμάκων περί την ανακοπή και κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης: Μελέτη των γνώσεων ειδικευόμενων καρδιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού του αναισθησιολογικού και καρδιολογικού τμήματος, της μονάδας εμφραγμάτων και του τμήματος επειγόντων περιστατικών
19
Μαρ
2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την καταγραφή και εκτίμηση του επιπέδου των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ), κυρίως λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης φαινομένων καρδιακής ανακοπής (ΚΑ). Τα ευρήματα μελετών που υπάρχουν αναδεικνύουν την έλλειψη γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της ΚΑ και της ΚΑΑ.

Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης των ειδικευόμενων ιατρών, νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών στη χρήση φαρμάκων κατά την ΚΑ και την ΚΑΑ.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε τέσσερα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία και σε ένα μεγάλο επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο αναζωογόνησης της Αττικής, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016. Συνολικά στη μελέτη συμμετείχαν 256 επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό και ιατροί, που εργάζονται σε διάφορους τομείς. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 14 ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται στην ΚΑ και κατά τη διάρκεια της ΚΑΑ. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20. Η στα- τιστική διαφορά ορίστηκε στο p<0,05.

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (77,3%), με το 57% να έχει παρακολουθήσει κάποιο από τα εξειδικευμένα σεμινάρια υποστήριξης της ζωής. Οι συσχετίσεις μεταξύ δημογραφικών παραγόντων και συνολικού σκορ σωστών απαντήσεων, έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ηλικίας (p<0,05), τίτλου σπουδών (p=0,011), ετών προϋπηρεσίας (p=0,033) και της παρακολούθησης σεμιναρίου εξειδικευμένης αναζωογόνησης (p<0,01) με το συνολικό σκορ σωστών απαντήσεων. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε, επίσης, ανάμεσα στο συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου μεταξύ των γιατρών και των νοσηλευτών, με τους γιατρούς να παρουσιάζουν υψηλότερα σκορ (p<0,05).

Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση, μέσω σεμιναρίων και συνεχιζόμενης επανεκπαίδευσης, επιδρά θετικά στις γνώσεις αντιμετώπισης σε φαρμακολογικό επίπεδο στην ΚΑ και την ΚΑΑ. Κρίνεται απαραίτητη η τυποποίηση της κατάρτισης, σε επίπεδο προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όλων των επαγγελματιών υγείας στη γνώση της φαρμακοκινητικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα κατά την ΚΑΑ στην κλινική πράξη.

Λέξεις κλειδιά: ιατροί, καρδιακή ανακοπή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, νοσηλευτές, φάρμακα

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author