Home > Τεύχος 1 (Τόμος 6) > Τo mobbing στον εργασιακό χώρο. Επιπτώσεις mobbing στο χώρο της υγείας Ανασκοπική μελέτη
20
Νοέ
2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), στον εργασιακό χώρο, αποτελεί σημαντικά ανασταλτικό παράγοντα τόσο για την ψυχοπνευματική ισορροπία των εργαζομένων όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Με την πάροδο του χρόνου, περιστατικά ηθικής παρενόχλησης στους υγειονο- μικούς χώρους εργασίας είναι συνεχώς αυξανόμενα σε αριθμούς.

Υλικό και Μέθοδος: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης καθώς και των επιπτώσεών του στον εργασιακό χώρο της υγείας. Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Medline, Pub Med, Scholar google, για την περίοδο 1985-2010, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και συνδυασμό αυτών: “mobbing”, “harassment”, “physical effects”, “psychological effects”, “health professionals”, “mobbing confrontation”, “prevention”.

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας: Την τελευταία 15-ετία, παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας των επαγγελματιών υγείας (Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές), κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικευόμενους ιατρούς. Εξαιτίας τέτοιων γεγονότων, επίμονων και επαναλαμβανόμενων, ηθικής παρενόχλησης, οι επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των επαγγελματιών υγείας είναι εξαιρετικά αυξανόμενες. Αυτοί ήταν και οι βασικοί παράγοντες, εξαιτίας των οποίων, οι εργαζόμενοι εμφανίζονταν απρόθυμοι να εργαστούν, ή , σε πολλές περιπτώσεις σκέφτονταν ακόμη και να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους.

Συμπεράσματα: Eίναι φανερό από τη βιβλιογραφία, ότι η ηθική παρενόχληση δεν πρέπει να υφίσταται και να γίνεται απoδεκτή σε κανένα εργασιακό περιβάλλον και αυτό της υγείας. Παρόλο που το φαινόμενο είναι ακόμη υπό διερεύνηση, οι διοικήσεις των χώρων υγείας (νοσοκομεία, κλινικές κτλ.), οι επαγγελματίες υγείας, καλούνται να αποκτήσουν τις γνώσεις για την αναγνώρισή τους στους χώρους εργασίας, ώστε να αναπτύξουν τις πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

Λέξεις κλειδιά: Ηθική παρενόχληση, χώρος υγείας, επαγγελματίες υγείας, πρόληψη και αντιμετώπιση ηθικής παρενόχλησης, επιπτώσεις

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author