Home > Τεύχος 2 (Τόμος 4) > Ποιότητα ζωής, κατάθλιψη και άγχος σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο: ο ρόλος των αντιλήψεων για την υγεία
28
Ιούλ
2011
Posted By :
Comments : Off

Εισαγωγή: Οι αντιλήψεις των ασθενών για την κατάσταση της υγείας τους είναι πολύ σημαντικές αναφορικά με την κατανόηση των αντιδράσεών τους στη χρόνια νόσο. Η παρούσα μελέτη σκοπεύει (i) να καθορίσει εάν οι αντιλήψεις για την υγεία διαφοροποιούνται μεταξύ διαφορετικών θεραπειών υποκατάστασης της νεφρικής λειτουρ- γίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και (ii) να διερευνήσει εάν αυτές οι αντιλήψεις συνδέονται με την ποιότητα ζωής και την ψυχική τους υγεία.

Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 89 ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό ή σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια: α) Ερωτηματολόγιο World Health Organization Quality of Life του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, β) Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας του Goldberg, γ) Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Εστίασης Ελέγχου Υγείας των Wallston και Wallston, δ) Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger και ε) Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης (Center of Epidemiological Studies – Depression).

Αποτελέσματα: Αναφορικά με τις αντιλήψεις για την υγεία ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών, οι ασθενείς που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση παρουσίασαν υψηλότερη βαθμολογία στη διάσταση της εσωτερικής εστίασης ελέγχου. Η συγκεκριμένη διάσταση συσχετίστηκε με καλύτερη ποιότητα ζωής και γενικό επίπεδο υγείας στο συνολικό δείγμα. Αντίθετα, η διάσταση των σημαντικών άλλων αναφορικά με την εστίαση ελέγχου υγείας συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης.

Περιορισμοί μελέτης: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω σε δείγματα από άλλα νοσηλευτικά πλαίσια, έτσι ώστε να μπορούν να προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα.

Συζήτηση – Συμπεράσματα: Οι αντιλήψεις για την υγεία μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη νόσο και τη θεραπεία και θα μπορούσαν επομένως να αναγνωριστούν ως μία καινούργια περιοχή για διεπιστημονική παρέμβαση σε άτομα με χρόνια νεφρική νόσο.

Λέξεις – Κλειδιά: άγχος, αντιλήψεις για την υγεία, κατάθλιψη, ποιότητα ζωής, χρόνια νεφρική νόσος

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author