Home > Τεύχος 2 (Τόμος 14) > Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και δείκτες ποιότητας σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
09
Αυγ
2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Το Ελληνικό ∆ημόσιο και οι Οργανισμοί Υγείας τα τελευταία χρόνια μέσα από τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), επιχειρούν να εμφυσήσουν και να προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Νοσοκομειακών Οργανισμών.

Σκοπός: ο καθορισμός των αποτελεσμάτων της βελτιωτικής αυτής προσπάθειας μέσα από δείκτες μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών εστιάζοντας σε ασθενείς που προσέρχονται σε τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Μεθοδολογία: Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε πρωτογενής, τυχαιοποιημένη έρευνα και χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Έλαβαν μέρος (Ν=200) άτομα ηλικίας 20 – >60 ετών οι οποίοι προσήλθαν ως επισκέπτες – ασθενείς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 1/10/18 – 31/12/2018. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν με βάση την πενταβάθμια κλίμακα Likert ως εξής: 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics v.24.0 έκδοση για Windows.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας η οποία δεν είναι άλλη από την εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών μέσω δεικτών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, η ικανοποίηση των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εντοπίζεται σε μικρότερο βαθμό στο διοικητικό προσωπικό καθώς προέκυψε αρκετά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών από τις ιατρικές και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν και χαμηλότερο από το διοικητικό λόγω έλλειψης προσωπικού.

Συμπεράσματα: ∆ιαπιστώθηκε ότι παρά τις ελλείψεις του νοσοκομείου το γενικό επίπεδο όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών λειτουργίας του κρίνεται αρκετά καλό σε όλους τους τομείς. Επομένως, οι πιθανές βελτιώσεις ποιότητας των υπηρεσιών θα μπορούσαν να αποτελέσουν και πιθανές προτάσεις προς τη διοίκηση της νοσοκομειακής μονάδας και να οδηγήσουν στη γενικότερη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών – ασθενών.

Λέξεις Κλειδιά: ∆είκτες ποιότητας, ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, ικανοποίηση ασθενών, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Υπηρεσίες Υγείας.

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author