Home > Τεύχος 4 (Τόμος 5) > Ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο (Μέρος ΙI): Εργαλεία αξιολόγησης
16
Οκτ
2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή. Η αξιολόγηση της ΠΖ των ασθενών με καρκίνο, χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην κλινική πράξη καθοδηγώντας τον εξατομικευμένο σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση της φροντίδας και αποσκοπώντας στην καλύτερη έκβαση της θεραπείας και στην αυτόνομη πληροφορημένη συναίνεση των ασθενών. Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ΠΖ των ασθενών με καρκίνο.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να περιγράψει τα εργαλεία/ερωτηματολόγια αξιολόγησης της ΠΖ των ασθενών με καρκίνο που χρησιμοποιούνται ευρέως στη καθ’ημέρα κλινική νοσηλευτική πράξη καθώς και να προβληματίσει τους ερευνητές προς την καλύτερη επιλογή του εργαλείου για τη μελέτη τους.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συγγραφή του άρθρου πραγματοποιήθηκε μετά από ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, της τελευταίας εικοσαετίας, η οποία διαπραγματεύεται μεθοδολογικά ζητήματα στην αξιολόγηση της ΠΖ. Η βιβλιογραφία σήμερα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ οι περιορισμοί των μελετών και οι προβληματισμοί για τη μεθοδολογία και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορούν να αποτελέσουν ‘φάρο’ καθοδήγησης των ερευνητών.

Συμπεράσματα. Η επιλογή και εφαρμογή του πλέον κατάλληλου για συγκεκριμένες ερευνητικές μελέτες επιβάλλει την ευθυκρισία και Knowledge του νοσηλευτή-ερευνητή, έτσι ώστε η σωστή μεθοδολογική προσέγγιση σε συνδυασμό με το κατάλληλο εργαλείο να μπορούν να εγγυηθούν για την ποιότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Λέξεις κλειδιά: ερωτηματολόγια, ΠΖ, καρκίνος, εγκυρότητα, αξιοπιστία

Download PDF

About the Author