Home > Τεύχος 2 (Τόμος 15) > Παροδικό άγχος και παρενόχληση στο χώρο εργασίας μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού
24
Μαρ
2023
Posted By :
Comments : Off

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Spielberger, το παροδικό άγχος ή προσωρινό άγχος (state anxiety) αναφέρεται «στην υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένταση και νευρικότητα ως αποτέλεσμα της παρούσης κατάστασης». Η εργασιακή παρενόχληση στο τομέα της υγείας είναι υπαρκτό πρόβλημα.

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης του παροδικού άγχους ή προσωρινού άγχους και των φαινομένων εργασιακής παρενόχλησης σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε έρευνα στην Κρήτη, από τον Αύγουστο 2017 έως τον Ιανουάριο 2018, σε δεκατέσσερα Κέντρα Υγείας, δύο Πρωτοβάθμια Εθνικά Δίκτυα Υγείας, τέσσερα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και έντεκα Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Στη μελέτη, συμμετείχαν 213 άτομα. Έγινε χρήση των ερωτηματολογίων Leymann Inventory of Psychological Terror και της Κλίμακα Άγχους του Spielberger (Ενότητα 1 state anxiety).

Αποτελέσματα: Το 45.5% του δείγματος εργάζεται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), το 24.9% σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και το 29.6% σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 41.73(±7.33). Ο βαθμός Cronbach a του παροδικού άγχους βρέθηκε 0.895. Η μέση τιμή του παροδικού άγχους για το συνολικό δείγμα της μελέτης ήταν 40.82. Από τη σύγκριση των μέσων τιμών της αξιολογικής μεταβλητής «δομή» ως προς την εμφάνιση του παροδικού άγχους προέκυψαν τα ακόλουθα: ΜΕΘ: παροδικό άγχος 41.74, ΤΕΠ: παροδικός άγχος 41.81, ΠΦΥ: παροδικός άγχος 38.57. Συγκεκριμένα, τις υψηλότερες τιμές παροδικού άγχους συγκέντρωσε το ΤΕΠ. Σε σχέση τώρα με τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ παροδικού άγχους με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (Sig. (2-tailed) > 0.05). Αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας στο τμήμα που εργάζεται το νοσηλευτικό προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και το φύλο προκύπτει στατιστικό σημαντικό αποτέλεσμα με το παροδικό άγχος (Sig. (2-tailed) < 0,05). Από το συνολικό δείγμα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 24 άτομα εκτέθηκαν σε τουλάχιστον μία συμπεριφορά εργασιακής παρενόχλησης τους τελευταίους 12 μήνες και για τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και για τουλάχιστον 6 μήνες. Αυτά τα 24 άτομα εμφάνιζαν μέση τιμή παροδικού άγχους 47.50.

Συμπεράσματα: Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του συνολικού δείγματος της μελέτης αντιμετωπίζει παροδικό άγχος ήπιας έντασης. Τα άτομα τα οποία υπέστησαν εργασιακή παρενόχληση αντιμετωπίζουν παροδικό άγχος μέτριας έντασης. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στη διαχείριση των συμπτωμάτων άγχους.

Λέξεις Κλειδιά: Εργασιακή παρενόχληση, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παροδικό άγχος, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author