Home > Τεύχος 4 (Τόμος 9) > Κατάθλιψη και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II: η περίπτωση του Νομού Σερρών
18
Φεβ
2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ (ΣΔ ΙΙ) αποτελεί μια χρόνια νόσο η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών.

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου κατάθλιψης στη ΣΥΠΖ των ασθενών με ΣΔ ΙΙ του Νομού Σερρών.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2016 έως το Μάρτιο του 2016. Στη μελέτη συμμετείχαν 100 ασθενείς με διαγνωσμένο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ (ΣΔ ΙΙ), οι οποίοι προσεγγίστηκαν από το Σύλλογο Διαβητικών του Νομού Σερρών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία μέτρησης: α) ερωτηματολόγιο με κοινωνικό-δημογραφικά και κλινικά στοιχεία, β) το ερωτηματολόγιο για την Ποιότητα Ζωής στο Σακχαρώδη Διαβήτη (Audit of Diabetes Dependent Quality of Life Questionnaire, ADDQoL-19) και γ) η κλίμακα Κατάθλιψης του Beck II. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics v23.0.

Αποτελέσματα: Το 45% των διαβητικών ασθενών παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης. Η κατάθλιψη διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει τη ΣΥΠΖ των ασθενών με ΣΔ ΙΙ. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η κατάθλιψη τόσο μειώνεται το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ασθενών. Οι συσχετίσεις μεταξύ του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, του εκπαιδευτικού επιπέδου, του τόπου κατοικίας και του επαγγέλματος των συμμετεχόντων με τη ΣΥΠΖ των ασθενών έδειξαν ότι μόνο ο τόπος κατοικίας επιδρά στην ποιότητα ζωής (F= 5,208, p=0,015).

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΣΔ ΙΙ παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ΣΥΠΖ και σε υψηλό ποσοστό συμπτώματα κα- τάθλιψης. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με ΣΔ ΙΙ, που να δίνουν έμφαση στις ψυχοκοινωνικές παρεμ- βάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Aσθενείς, κατάθλιψη, σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author