Home > Τεύχος 1 ( Τόμος 3 ) > Η Θεραπευτική Εκπαίδευση ως Εργαλείο Προώθησης της Ασφάλειας για τους Ασθενείς με Αντιπηκτική Αγωγή από το Στόμα
14
Νοέ
2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία μας εστίασε στην κλινική επικινδυνότητα, εξετάζοντας στην επιδημιολογία των δυσμενών γεγονότων, την συστηματική προσέγγιση, τους παράγοντες κινδύνου και το μοντέλο Reason’s/πρότυπο των οργανωμένων ατυχημάτων για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην προώθηση της ασφάλειας των ασθενών με αντιπηκτική αγωγή από το στόμα ΑΑΣ (ΟΑΤ- Oral Anticoagulation Therapy).

Σκοπός: Τη μελέτη του επιπέδου ικανοποίησης του ασθενούς στην αντιπηκτική αγωγή μέσω του στόματος ακολουθώντας σεμινάρια εκπαίδευσης των νοσηλευτών.

Υλικά και μέθοδοι: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την αυθόρμητη καταγραφή των γεγονότων που συσχετίστηκαν στη διοίκηση της Αντιπηκτικής Αγωγής μέσω στόματος. Η έρευνα σε αυτά τα γεγονότα έγινε με τη χρήση ενός « Έντυπου αναφοράς τυχαίων περιστατικών» (GEN-DS-MD scheda incident reporting-00),που ενσωματώθηκε με τα συστήματα καταγραφής γεγονότος που ήδη ισχύουν στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ικανοποίηση του ασθενούς μετρήθηκε με τη χρήση ενός επικυρωμένου ερωτηματολογίου. Ο πειραματισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλάμβανε 9 μονάδες που ανήκουν σε 5 υπηρεσίες νοσοκομείων των Τοπικών Αρχών Υγείας της Λιγουρίας.

Αποτελέσματα: Από τους 222 ασθενείς που παρευρέθηκαν στα σεμινάρια εκπαίδευσης, 221 δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Πενήντα δύο τοις εκατό ήταν γυναίκες και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 73.8 έτη (Τυπική Απόκλιση 10.98). Η μέση περίοδος θεραπείας με αντιπηκτικά φάρμακα μέσω στόματος ήταν περίπου 5 έτη (61 μήνες). Μόνο το κέντρο υγείας στο Voltri δεν συμμετείχε στην έρευνά μας. Οι ερωτώμενοι που κατόρθωσαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο από μόνοι τους ήταν 163 (73.8%). Όλοι οι συμμετέχοντες εκτίμησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θετικά (55% είπε ότι ήταν καλό, 45% είπε ήταν άριστο). Η ομάδα εργασίας που προετοίμασε το φυλλάδιο πληροφοριών περιέλαβε κυρίως πληροφορίες που θα είχαν θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ασθενών.

Συμπεράσματα: Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, αυτός ο πληθυσμός περιέλαβε κυρίως τα άτομα που έκαναν ΑΑΣ (Αντιπηκτική Αγωγή μέσω Στόματος για περισσότερα από ένα έτος (κατά μέσο όρο 61 μήνες). Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν κατανοήσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που είχαν λάβει.

Λέξεις κλειδιά: Ασφάλεια ασθενών,Ποιοτική περίθαλψη, Θεραπευτική εκπαίδευση

Όλο το Άρθρο ( Download PDF )

About the Author