Home > Τεύχος 2 (Τόμος 12) > Διερεύνηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού χειρουργικών και παθολογικών τμημάτων δημοσίου νοσοκομείου αναφορικά με τη διαχείριση ελκών από πίεση
22
Ιούλ
2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεραπεία και τη διαχείριση των ελκών πίεσης (κατακλίσεων) και την πρόοδο της τεχνολογίας, τα έλκη πίεσης εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς που τα διαχειρίζονται.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων, των πρακτικών και των στάσεων του νοσηλευτικού προσωπικού ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων.

Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη ήταν μία ερευνητική συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού (νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών) που εργάζονταν στις παθολογικές και χειρουργικές κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν των Γούδα και συνεργατών (2014). Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν υψηλή (Cronbach α=0,714) και το ποσοστό απόκρισης 76,7%. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS for Windows (21.00).

Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 92 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού, ηλικίας 40,5(±7,9) ετών. Συνολικά 41 (44,6%) συμμετέχοντες ήταν βοηθοί νοσηλευτών, 33 (35,9%) απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 14 (15,2%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και 4 (4,3%) ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων ήταν 15,1(±9,1) έτη, ενώ 45 (48,9%) νοσηλευτές εργάζονταν σε χειρουργικά τμήματα και 47 (51,1%) σε παθολογικά. Από το σύνολο του δείγματος δώδεκα άτομα (13,3%) υποστήριξαν ότι στο νοσοκομείο που εργάζονται οργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κατακλίσεων. Σε σύνολο 27 ερωτήσεων, οι σωστές απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους ήταν 18,5(±2,8) ή 68,6%(±10,4%) με ελάχιστο 12 (44,4%) σωστές απαντήσεις και μέγιστο 25 (92,6%). Οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης και εκείνοι που είχαν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια [18,7(±2,8) έναντι 17(±2,6)] απάντησαν σωστά σε σημαντικά περισσότερες ερωτήσεις σε σχέση με τους συμμετέχοντες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (p<0,05).

Συμπεράσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό του υπό μελέτη νοσοκομείου που εργάζονταν στις παθολογικές και χειρουργικές κλινικές είχε μέτρια επίπεδα γνώσεων συνολικά και υψηλά επίπεδα γνώσεων για τον ορισμό και τη σταδιοποίηση των ελκών πίεσης. Προτείνεται η σύνταξη κλινικών πρωτοκόλλων τα οποία θα αφορούν τη σταδιοποίηση, πρόληψη και διαχείριση των ελκών πίεσης, καθώς και η πιο οργανωμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Λέξεις κλειδιά: Γνώσεις, έλκη πίεσης, θεραπεία, νοσηλευτικό προσωπικό, πρόληψη, σταδιοποίηση

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author